Home      E-tiedsjrif      archief 3
 

 

18-12-2013
Ach iech wool ezoeë jeer
dat inne kloare sjteer
miech d'r wèg zouw wieze,
mar d'r himmel is inne vieze
mit ram sjwatse wólke
die haof verrukd durjee kólke.
Dan bliet alling mar d'r jeleuf
dat noa die dónkele heuf
de sjtere werm junt blinke.
Nè, nit 't ee of anger kriskinke
kan deë jeleuf miech jeëve,
waal de erfaroeng van 't leëve
 
Joep Kirchroa

28-8-2013
Vlemkes danse
van mien huid nao dien
ik vuul ’t gleuje
de heite sjien
mien ouge traone
druppels kleve aan wimpers vas
ich dink, gevierlik
geuft dit gedich waal pas
maar och, det is met leefde
ouch det gedeilte huurt d’rbie
ich zeen dich heel deep zuchte
en dink...nog eins opniej?
 
Mariet van Knippenberg, Kessel
 
17-7-2013
Anoniem
Tina waor deep teleurgesteld in häöre GSM . Ze had ‘m gekoch op aonraoje vaan ‘re neef umtot ze soms midde in de nach gebeld woort door d’n eine of andere gek. Dee GSM had ‘nen display boe-op de naom of de nummer versjeen vaan degene dee gebeld had. Sjoen neet D’r stoont anoniem. En es zij daan op de blauwe knop duide waor d’r ’n depe stèlte. Ze vertèlde ’t mich op ‘ne zoondagmiddag op ’t terras, wie de ergste hits erbij waor. “En soms vergeet iech ’t dink mèt nao bove te numme. Zjus wie de lèste kier. Toen ging d’n tellefoon op ’t vas toustèl neve me bèd. Mós dus raoje wee mich belde.
Iech luusterde en druimde weg. Nao d’n tied wie veer ouch nog geine GSM hadde. ’t Waor tien veur drei in de nach. Iech huur d’n tellefoon en dink tegeliek tot iech ’t gedruimp höb. Wee zou us in ’t hols vaan de nach belle. Op straot start ‘nen auto en ’n mannestum reup: “Nogmaols bedaank en good thoes.” Dee is ouch laat. Of höb iech mich verzeen op ’t klökske?  Nein, bekans vijf veur drei. Vaanoet ‘t deepzwart neve mich kump ’n ander stum: “Ik dacht dat ik de telefoon hoorde, of was dat…”
Volg ’n oonvertsaonbaar gemoompel, daonao weer ’t röstige aosemhole vaan Arjen dee weer vertrokke is. Dus iech höb ’t neet gedruip. Mót iech noe wakker blieve veur ’t geval tot heer of zij weer trökbelt. In ’t zwake sjijnsel vaan de wijzerplaat zeen iech tot ’t rolluik mer haaf is neergelaote. Iech staon d’t neet expres veur op, wel draon dinke tot ich straks op tied vleis oet d’n diepvries pak, gistere waor iech ’t vergete, hadde v’r viedag op dinsdag, meh ’t spiegeleike waor ouch lekker gewees, kós iech ins dèkser doen. Kom noe, dalik waor ich volop aon ’t koke…örgens jenk ’n kat. De zouws iechtig zègke tot ‘ne baby beuk. E paar jaor geleie bin iech deveur opgestaande, ouch tege drei oor. ’t Waor volle maon, de weeg bloonk esof ‘r pas gesjrób waor. En zoe stèl boete, niks te zien of te hure. Zjus wou iech weer in bèd stappe wie ’t gebeuk weer begós. Bij wee kós dat zien? Eder hoes steit apaart, in z’nen eigen hoof, ‘ne buur dee e babyke te logeren heet, zoe’n erm huipke veult zich netuurlik allein, mis ’t tepiet met de dierkes en pupkes, en boe is z’n mama die anders direk kump aongevloge es ’t zich ouch mer eve liet hure. Dao begós ’t gejenk weer. Iech deeg de vinster wagewied ope. De maan sjeen op de oprit en dao zaot ’n dikke, vette kat. Ze mós mich gehuurd höbbe want nins naom ze ‘ne spruk en waor weg. Tien nao drei, zou iech opstoon, get goon leze of sjrieve, kin ich metein d’n tellefoon aonpakke ea dee weer zou goon. Niks devaan, de nach is um te slaope.anders is me de volgenden daag niks weerd. Iech drej mich um, en potverdieme, ’t is toch neet meugelik, weer d’n tellefoon..
Iech sjaar nao ’t toustèl. Nog  veur iech get gezag höb weurt d’n hoorn op d’n haok gelag.
“Hallo, zeet geer d’r nog”  Tina is nog altied bij häören vergeefs aongesjafde GSM. Ze zöch en zeet daan : “Meh iech höb get drop gevoonde. Iech höb mich e fluitsje aongesjaf en es iech noe weer gebeld weur fluit iech hiel hel in de microfoon. Dao heet dee maniak neet vaan trök.”  Ze mót d’r zelf um lache.
 
Marie Catherine Plantaz, Mestreech
 
 
 
3-6-2013
Veurjaor
 
Eine kwekker op ein lelieblaad
zoot te kwake in de zon
Kwek veulde det 't veurjaor kwaam
zoog madeliefjes op 't gazon
verdorie dach d'r,
 ik mot eins kieke
wao Truus is, en Trees of Fien
want as 't veurjaor werkelik kump
mot ich d'r klaor veur zien
 
Hae sjprong op alles wat bewoog
op zeuk nao ein kwekkerbroet
de goudvisse klaagde zich al rot
det zuut toch ech neet oet
dae kwekker, det macho bies
valt zelfs de windes lastig met zien hormone
dae zal nog hiel sjlecht eindige
det zeen ich d'r ech van kome
 
Maar toen oh wonjer baove wónjer
kwaam Annie aangesjomme
verdorie dach de kwekkerman
det kos neet baeter oetkomme
vlot trok hae heur onger ein lelieblad
en goof toen extra gaas
en efkes later kwaakde hae weer
asof d'r niks gebeurd waas

 

En ein paar daage later
zoog ze in 't water de eikes op en neer deine
as we noe volgende waek weer kieke gaon
den kunne we ouch kieke nao Annie's en Kweks kleine
 
Mariet van Knippenberg, Kessel 
 
 
15-5-2013
Mei Den – Brigida Den - St. Gerlachus Den !
 
Noe geit 't gebeure
dieke knolle
mit hame verseerd
in alle kleure
trekke deur
't Heuvelland,
bie elk peerd
hilt inne van
de jónkheed
't good in de hand.
 
Frans Stollman, Te Bannet
 
11-4-2013
't Weëd vrugjoar
 
D'r winkter hat zieng flich jedoa,
heë braat ós nog jet sjnei.
Vier hoffe e jauw wilt joa,
zieng tsiet is noen vuurbij.
 
't Is aavangs meëts, 't zönsje laacht,
in de wei jong sjöafjere zunt,
die óch jenisse van zoene daag
dat me merkt: 't vrugjoar kunt.
 
Went dat weer nog e bis-je bliet,
bluit jauw d'r fliederboom.
Die liela blomme, went me ze ziet,
aafwade kan iech 't kóm.
 
Mit e knöpje hei en ee sjpruus-je doa,
't vrugjoar zoeë bejint.
Vier kanne ózze Herjod jans jód versjtoa,
umdat wat Heë maat ós jevilt.
 
Kirchroa, Mia Housen-Niewerra
 
 
Mevrouw Marie Catherine Plantaz is in januari 2013 op 91-jäörige leeftied gestorve. Zie heet tot aon heuren doed gesjreve in 't Mestreechs, mit väöl leefde veur lui en stad. Hei 'n verhaol vaan heur haand! Zoe wie ze aoch 25 jaor laank in d'n Trompetter höbbe gestaande.
 

Kompleminte oet Malaga

Oondaanks tot Liza die zich sinds kort Laiza neumde had gezwore tot ze neet mie nao Spanje zouwe goon want dao kaome ze te väöl kinisse tege, waor >t toch Marbella gewore. Blauw, blauwer es blauw waor dao de loch. En de zie waor ouch blauw met greun striepe dedoor en de boveop witte sjoemköp. >t Strand waor goudgeel, de inwoeners doonkerbroen en de vakantielui beige tot wit. Meh >t waor de plaots vaan de elite, dus gans get anders es Beni­dorm en Torremelinos. En Laiza waor dao geveulig veur. ADe mós wel draon dinke,@ waarsjouwde ze Bob, Atot-s te dee naom good oetspriks, dus Marbeija. Anders weurs te achter d=ne rök oetgelache.@  Ze had >ne stapel ansichte gekoch, >n hiel oetgaof nog, zoe=n twintig stöks plus de poszegele en nog tien extra veur häör plakbook. Iemand euversloon kós neet. Vrund­sjappe waore wel veur minder oetgeraak. Bob zaog >t nut vaan die sjrieverij neet in. AEderein wèt intösse tot v=r dao nao touw goon. Boerum dat daan nog ins laote wete met >n kaart.@ Laiza grimslachde. AIch laot niks wete, ich dao hun de groete vaanoet e vreem land.@ Bob keek häör oongeluivig aon. AE vreemp land, kom noe, Spanje is bij de meiste lui haos zoe bekind es Nederland. Vraog ins aon eine boe Wolfshuis lik,  heer zal >t dich neet kinne zègke, meh >t kleinste rotdörp aon de costa kin >r dich zoe op de kaart aonwieze met nog e paar ander dörpe debij.@  Dao waor Laiza >t neet met eins. AWèts te nog verleie jaor, wie ich aon de broor, de groete Spanjekinner, vroog boe Coïn laog. Dat wis heer neet . En wie iech >m vertèlde tot dat bove in de berg laog zag >r tot >r dao noets kaom, daan kós heer evegood thoesblieve en nao de sint Pietersberg goon.@  Bob rappeleerde zich dao niks vaan. Meh Laiza wis zelfs nog tot Petra had oetgerope: Adich vraog dao ouch get, >n dörp op >ne berg, Bob is noe eimaol >nen echte cultuurmaan... veer goon altied nao ruïnes en kerke en musea, en iech bin gek op >n aajd palies of zoe, wie in Venetië.@

Laiza had de kaarte gesjreve, allemaol vaanaoet Marbella, boe ze zich blindstaarde op de jachte vaan de super rieke. Sommige hadde zelfs hunnen helicopter op >t dèk stoon, en wee >m had thoesgelaote dee showde wel z=ne lèste nuie Jaguar. Veur Bob ze broor had ze met opzat >n ganse ander kaart gekoch, met get cultuurs drop want heer sjampde altied tot-s te aon de vakantiekaarte d=n aofzender kós herkinne, de banale of de lui met kinnis en smaak. Zien kaarte waore daan ouch altied get apaarts met op d=n achterkant e kort epistel vaan zien hand um dudelik oet te lègke wat ein of ander precijs veurtstèlde.

AVeur wee is die kaart?@ informeerde Bob, ADat is jummers de kathedraal vaan Malaga, dao zien v=r toch gaar neet gewees.@  ADrej mer ins um, de broor zal verstèld stoon vaan wat véér wete@ En Bob loos: ABouw begonnen in 1538. In 1860 door aardbeving bijna geheel ver­woest. Huidige kerk uit de 18e eeuw. Drieschepig interieur...@  Bon keek op. AWie wèts dich dat allemaol?@ Laiza wuifde met >r hand. AOch, gans gewoen, oet de encyclopedie, ich höb oontdek tot Frank dat ouch deit.@ Dat mót ich veurkoume, dach Bob, dat weurt thoes geënsel wie ich weet neet wie.en heer pikde stikkem de kaart tösse de andere oet.

Wie ze allang thoes waore waor ouch allang de vrieving aon de geng, want Frank en Petra hele vol tot ze gein kaart oet Malaga gekregen hadde. En Laiza bleef debij tot ze direk nao aonkoms alle kaarte gesjreven had. AVraog >t mer aon Bob, heer zaot zelf debij, heh jong?@ Bob kós >t volmondig bevestige.    

 

Marie Catherine Plantaz, Mestreech
 
 
Januari 2006 
 
26-2   

Geriespel in de louver

 

Riets, rats, roets,

Flosse vaere, wiebelsjtoets.

 

Sjrievel, sjroevel, sjravel,

Dabbende puèt, piekkende sjnavel.

 

Tiervel, toervel, touver,

Toemel in de louver.

 

Sjpier, sjpar, sjpoor,

Maelder zeuk zie voor.

 

Blaedsje um, blaedsje tum,

Blaedsjes um en tum.

 

Sjtekske hoag, sjtekske neer,

Sjtekske heen en weer.

 

Sjorre, sjarre, sjoere

Hie ins kieke, dao ins loere

 

Zjwinke, zjwaeve, zjwart

Kralle-ouge, huubsje sjtart,

 

Piek, pok, pak,

Perink bie de nak.

 

Oet d’n drek ‘m riete

En in vetse biete.

 

Sjmoek, sjmak, sjmiek,

Sjtökskes doorgesjliek.

 

Die doon oze vogel deug,

Flötter sjrel va vreug.

 

Sjpietsmoes in de sjtiele graaf,

Door de rierank op en aaf.

 

Sjnuffel, sjnaffel, sjnoef

Beukeneutsje troef.

 

Nietsj gesjnap en fliets,

Häör aerdsje ingesjpriets.

 

Hazelwörm, mösj, foewien,

Egel, kroddel of ‘ne knien.

 

De natuur haet zoaväöl touver,

Huèr ’t geriespel in de louver.

 

Lewie Pluijmen, Valkeberg

 

 

 
26-2-2013
Mergelberg
 
ièwe greujdes doe tot dieke baom
de mergel ummer hoager
totdat inins de blokbreker kaom
 
de sjtein gesjtapeld op diene kop
noe bies doe oetgemergeld
binnenste boete bove d'r op
 
Els Diederen, Valkeberg
 
 
7-1-2013 
Opzij

Herman van Veen

 

Opzij, opzij, opzij,
Eweg, sjuif op, wiek oet
Veer koume noe bekans al neet veuroet
Opzij ,opzij, opzij
V’r  zien  al haos te laat

V’r höbbe nog mèr evekes d’n tied …..

V’r mote renne, springe, vlege, hajje, valle, opstoon en us spoje
V’r kinne ech neet eve, v’r kinne ech neet eve blieve stoon…

Mesjiens ‘nen aandere kier

Daan blieve v’r  wel slaope
En es ’t daan gaaroet neet aanders kin

Gewoen veur de aw kloete get sjele zawwel  moule
Nou allee, tot gaw, adie, ’t geit t’ch good….

v’r mote renne, springe, vlege, hajje ,alle ,opstoon en us spoje,

v’r kinne ech neet eve, v’r kinne ech neet eve blieve stoon (6x)

 

‘NEN AANDERE KIER MESJIENS!

 

Euverzètting in ’t Mestreechs door: Marion Koene-Gorren

 

 
28-11-2012
Nao ’t euverlieje

 

Besjtel mich de daag

zo wie d’r giester waas

en morge nooit meer zal zeen

in de wermte van ’t besjtaon

vandaag opgegaon in vlamme
 
Marianne Wulms-Hovens, Remunj
 
 
18-10-2012
De geis

 

Ongertösje dat zónneblome

De kop nao 't leech drieëje

Sjtraolt haog in boagvinstere

't Zelfde leech nao bènne

Vilt door gebrandjsjilderd glaas

Oetein in gekleurde sjerve

Mit de sjien van discotinte

Sjpeelt =t op ouw plavuze

 

De geis pak de bein ónger de erm

Zoadat ze de grondj neet rake

Vruk waer ich opgeluuch, zjweef en

Dans door 'ne hemel op aerd

 

Sjpaubaek, Mia Liedekerken

 
 
9-10-2012
De tserraese hoezer va Sjevemet
 
Went óp Sjevemet inne vreëme kunt
En alles beziechtigt wie ze dat joa dunt
Dan is dat sjtaune, wie die hoezer tserraese
Wie die koel kóts hagele kling z’ hat jesjplaese
Doch ’t is nit sjlim went hei e hoes jeet kapot,
Dan sjrait deë bezitser nit: Jod, ach Jod
Meh, dan helt deë sjtil de moel
En sjpatseert frisj freulieg noa de koel
Doa klaagt heë dan zieng zörg, zie leed
En ezoeë kunt minnieg sjtaats hoes woa e aod buudsje sjteet
Sjevemet weëd ing echte kling sjtad
Dat kunt wail ’t de koel ónger ziech hat
 
Kirchroa, Cath Gulpen-Kuchelkorn, 1962
 
25-9-2012
Wie geet ’t?
 
Harie deë kumt vroage
Wie ’t mit mich geet.
Ich zal dich zègke Haar
’t Is mich toch ’n leed
 
Went me zich sjlipt
Van bèd noa bank
Me hat pien
En veult zich krank.
 
Zitte is knudde,
Lope is sjlech,
Dan has te lanksaam
Ee gevech,
 
Teëge verveëling,
Teëge pien,
Sorry Harie,
Dat ich grien.
 
Mer ich kan neet zitte
En neet sjtoan.
Wie mot ich dan
Noa ’t huuske goan?
 
Pien in de ruk
En in de poeëte.
’ne Knoa in de bóks!
’t is kloeëte!
 
Wiel Roeseler, Broenssoem
 
14-9-2012
Aan de zieë

 

Wo se

arsjetek kèns zeen

van dien eige laot

bèn ich kumentaere

gestrandj

mit de likstool

bie de handj

 

Mer es de zón

mit wakker straole

de lóch

aope haet getróch

pès hemelsblauw

kluert de zieë

en roesjende golve

mien laeve nog mieë

 

Vaerdig

wie ein kemuniejeske

zwieg ich de moel

en lik lankgewasse

wie ein oetgevawde landjkaart

oppe stool

mit op sjlaot gevalle ouge

es prins

in 'n aerpelskoel

 

Guus Kitzen, Sjipperskirk

 
 
 
23-8-2012
Jef miech mar ee bóch,
dan bin iech ram tsevreie
dat is nit bloos inne sjpróch,
ee bóch kan me miech ummer aabeie.
 
Woa iech al nit bin jeweë,
wat iech al nit allemoal han mitjemaad,
in de mieëts exotiesje sjteë
en zoejaar noa de tsouwkónft bin iech jebraad.
 
Al die zesentswantsieg lettere,
och wie sjtunt ze doch zoeë sjun óp ing rij.
bóchsjtabere is vuur miech jee kettere,
iech han doa mieng sjpas d'rbij.
 
Zoeng jesjiechte sjun vertsald,
doa bin iech ummer vuur tse vinge,
zoejaar went me doa in vreëm kalt,
of de welt weëd doa in vol mit blinge.
 
Iech han bucher, kaste vol,
iech kan janit leëve oane
Iech bin jeweun lieteratoerdol
en los 't miech nit aafroane.
 
Sjnap diech ee bóch en lier jet d'rvan,
alling in wöad dat iech diech dat zage kan!
 
D'r Joep Kirchroa sjrieft jiddere daag ee jediech óp zie facebook-adres
 
 
 
10-8-2012
 Vakans

 

Op 't meist oastelik puntj

aan de kös van de zόn,

wo me nog eige waeze vuntj

geneet ich vanaaf 't balkόn.

 

Besjnauts mich de όmgaeving,

wie sjoan `t rόndjόm  waal is,

ech romantisch in mien belaeving,

ein paredies väör jedere toeris.

 

Zeen weuste rotse en sjoan baje,

daobie ein aantrèkkelik strandj,

wo de luuj plόnsje of berves waje

in 't dreige of in 't rulle zandj.

 

De boewsels oet vervlaoge tieje

zeen prachtig en karakteristiek

en pawmebuim twieë lang rieje

make de prόmenade hie zoa sjiek.

 

Ich maog aome όnger de hemel

de zuver loch baove de zieë,

gezѐllig is ouch al dat gewemel

wat wilt eine miensj nog mieë?

 

Mer ich veul mich neet gaer thoes

es ich in 't boetelandj 'ns bèn,

gaon dalik lever weer nao hoes

dao wo ich miene eige toemel kèn.
 
Sjipperskirk, Guus Kitzen
10-7-2012
Ing zeemsbotram
 
Weë maacht ze
ziech nit heem
ing botram mit zeem,
jidderinne hat ze
besjtimd al ins jejaese,
als kink al jelierd
wie ze woeët jesjmierd
dat zal me nie verjaese.
 
Zeem eest me doch
jiddere daag,
billieg en jód
van sjmaach,
van eppel en
biere jemaad,
jeploat of jeraafd
in wei of jaad,
óp kieës of
leëverwoeësj jesjmierd
mit vöal iezer drin
doa dróp hat me ummer zin.
 
Frans Stollman, Kirchroa
 
25-6-2012
hinger de vinkerwei
 
hinger de vinkerwei
han ich ’t rosroeëd zoad
graad tusje miene doem
en d’r wiesvinger krómp
gerietsj vanaaf d’r zoeringtrós
 
miene hoale hank d’rmit
gevuld,
geveuld,
gewoag,
gesjoenkeld,
gesjtruid vuur mieng veut oet
 
umkieke is neet nuëdig
’t is gewuën sjpel
sjpieëlerij
graad leep ich doa nog…
noe hei
 
John Bovendeert, Heële
 
 
 
 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC