Home      Niet meer leverbaar      Viva Vastelaovend
 

 

Titel: Viva Vastelaovend
Carnaval in Limburg
Auteur: Math Wijnands
ISBN: 90-76043-46-9
Prijs: € 15,90
 

Fragment:
Inleiding
Carnaval is zonder twijfel een van de grootste en meest intense volksfeesten ter wereld. Tot de regio’s die een zeer uitbundige viering kennen, behoort Limburg. De provincie telt ruim 400 erkende carnavalsverenigingen. Het aantal carnavalsgezelschappen als optochtgroepen, wagenbouwclubs, zaate hermeniekes, revue-groepen enzovoorts is niet te tellen en zal naar schatting vele duizenden zijn. Door steden, dorpen en wijken trekken bij benadering 400 kleine en grote optochten met een geschatte totale lengte van 800 kilometer. Onderzoek heeft uitgewezen dat driekwart van alle provinciegenoten op de een of andere manier aan het feest deelneemt. Carnaval blijkt tevens een economische factor van belang, die tientallen miljoenen guldens in korte tijd omzet en enkele honderden banen oplevert.
Geen wonder dat de vastelaovend, zoals het carnaval in Limburg genoemd wordt, het dagelijks leven drie dagen ontwricht. Het is jaar na jaar een eruptie van feestelijk natuurgeweld: een aardbeving met een provinciebreed epicentrum, een drie dagen durende stortbui van confetti en serpentines, een wilde rivier van bier die door de cafés stroomt, muziek die als een storm door de straten blaast en de onophoudelijke donderslagen van de dikke zjiem die tegen het zwerk weerklinken.
En toch is er over die enerverende Limburgse vastelaovend maar heel weinig in boekvorm geschreven. Het heeft er enerzijds mee te maken dat veel Limburgers menen dat je over carnaval niet moet praten of schrijven, maar het festijn alleen moet vieren. Anderzijds komt dat door het feit deze carnaval-minnende provincie van oudsher geen boekencultuur kent.
In het verleden is er slechts mondjesmaat over carnaval in Limburg gepubliceerd. In de jaren tachtig verschenen enkele goed ontvangen boeken van de bekende Venlose carnavaloog drs. Theo Fransen, die op dit gebied baanbrekend werk leverde. In 1995 verscheen het wetenschappelijk boek ‘Prinsen en clowns in het Limburgse narrenrijk’ van dr. Carla Wijers, die op dit werk promoveerde. En Geleendenaar Jean Meijntz schreef een standaardwerk over de buut. Voor de rest levert het spitwerk in de bibliotheken nauwelijks iets op – de vele plaatselijke jubileumboeken buiten beschouwing gelaten.
Deze constateringen hebben mij na jaren van ‘praktijkstudie’ aangezet tot een nieuwe beschouwing van het fenomeen vastelaovend. Het is vooral geen geschiedenisboek, hoewel een korte uiteenzetting over de oorsprong van het wereldwijde volksfeest noodzakelijk is voor het juiste perspectief. Ik hoop met dit boek vooral een kijk te geven op de Limburgse vastelaovend aan het begin van de nieuwe eeuw.
Het is zo geschreven dat zowel de geoefende carnavalist alsook degenen die onbekend zijn met dit verschijnsel er voldoende informatie uit kunnen halen. Verklaringen van traditionele uitingen, regionale verschillen in viering, achtergronden over de sociologische functie, adviezen voor een goede viering, de artiesten, de veranderingen in de laatste jaren en veel meer zijn in dit boek te vinden. Immers, de ‘getrainde’ vierders hebben veelal geen weet van betekenis, achtergronden en ontwikkelingen van het festijn. En wellicht is het voor degenen die nieuw zijn in de wondere wereld van de Limburgse vastelaovend aanleiding om zich in het feest te storten.
Als er na het schrijven één conclusie getrokken mag worden is dat de Limburgse vastelaovend weliswaar aan sterke veranderingen onderhevig is, maar een lange toekomst tegemoet gaat. ‘Carnaval is springlevend.’ Gelukkig maar, want carnaval weet als geen ander fenomeen de mensheid wereldwijd tot vrolijkheid te stemmen.
Daarom, Viva Vastelaovend!

 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC