Home      Niet meer leverbaar      Tegen de verzuring
 

 

Titel: Tegen de verzuring
Verzamelde columns van Bisschop Wiertz
ISBN: 90-76043-64-7
Prijs: € 14,90
 

Fragment

'SICH VERSTEHEN'

Waarom dit Duitse begrip?
Ook in het Limburgse dialect kennen we:
'ziech versjtoa' wat dieper gaat
dan andermans woorden verstaan.

'Sich verstehen' betekent:
'elkaar goed kennen'
'elkaar begrijpen desnoods zonder woorden'.

In elk geval interpreteer ik andermans woorden
in het licht van een dieper 'sich verstehen'.

De filosoof Gadamer
die onlangs als meer dan 100-jarige overleed
was de man van de hermeneutiek.

Ik heb zelden iemand zo precies horen uitleggen
wat hermeneutiek betekent:
het 'sich verstehen'
dat aan woorden en gebaren voorafgaat.

Als een moeder tegen haar kindje zegt
'ik eet je op'
wordt dat toch niet verkeerd verstaan.

Niemand belt de kinderbescherming,
omdat er een 'sich verstehen'
tussen moeder en kind
en alle anderen aan vooraf gaat.

Soms wordt de vraag gesteld
of de kerk niet haar taal en liturgie
zou moeten veranderen
omdat de moderne mens die taal niet zou begrijpen.

Ik denk dat we dan
het paard achter de wagen spannen.

Nog veel belangrijker is
of een mens zijn antennes uitzet naar God,
Hem wíl ontmoeten.

Zoals de Heilige Schrift zegt:
wie God echt zoekt,
heeft Hem al gevonden.

 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC