Home      Niet meer leverbaar      Ruys de Beerenbrouck
 

 

Titel: Charles Ruys de Beerenbrouck,
edelman-staatsman, een leven lang een vaste waarde
Auteur: Jo Stassen
ISBN: 90-76043-88-4
Prijs: € 19,90
 

Als eerste katholieke premier van Nederland hield hij het maar liefst 12 jaar lang vol in verschillende kabinetten. Ook was hij de eerste premier van Limburgse komaf die in Den Haag zijn intrek nam. Charles Ruys de Beerenbrouck leefde van 1873 tot 1936 en onder zijn bewind werd de 8-urige werkdag ingesteld én wist hij de revolutiepoging van Troelstra in de kiem te smoren.
Nog steeds was er geen biografie van deze belangrijke politicus. Jurist Jo Stassen schreef
Charles Ruys de Beerenbrouck, edelman-staatsman, een leven lang een vaste waarde

Ruud Lubbers wist het ook lang vol te houden in de top van de Nederlandse politiek en hij zag in Ruys één van zijn grote voorgangers. Hij ontving op 8 september 2005 het eerste exemplaar van de biografie in het Maastrichtse stadhuis, de plaats waar de loopbaan van Ruys begon.

Sociale actie, dienstbaarheid aan de maatschappij: zó verstond de Limburgse edelman mr. Charles Ruys de Beerenbrouck zijn levenstaak. Welgesteld als Ruys was, had hij gemakkelijk het luxeleventje van een landjonker kunnen leiden die van tijd tot tijd ook weet wel te doen. Maar de sociaal en politiek gedreven Ruys wilde iets anders en werd zo een van de grondleggers van de katholieke maatschappelijke organisaties die in het eerste kwart van de vorige eeuw in Limburg en de rest van het land verrezen.

Ruys kwam ook al vroeg in aanraking met de politiek. In 1899 gekozen in de gemeenteraad van Maastricht, combineerde hij die functie vanaf 1905 met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Tót zijn politieke loopbaan in 1918 een cruciale wending nam. Volgde hij in mei eerst nog zijn vader op als Commissaris van de Koningin in Limburg, vier maanden later was hij ineens premier: voor het eerst een katholiek én Limburger - in die tijd een sujet met een dubbel handicap - zomaar op de voorste plaats. En achttien jaar lang, tot aan zijn dood in 1936, bleef hij de publieke zaak op het hoogste niveau dienen, was het niet als premier van een van zijn drie kabinetten, dan was het wel tot tweemaal toe als voorzitter van de Tweede Kamer.
Charles Ruys was kortom zijn leven lang een vaste waarde voor stad en land.

Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek verhaalt de inmiddels postactieve jurist Jo Stassen van een streekgenoot van ongewoon formaat, die niet kon leven zonder te werken.

 

 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC