Home      LiLiLi Beuk      Portret va Kirchroa
 

 

Titel: Portret va Kirchroa
Portret van Kerkrade/Portrait of Kerkrade
Auteur: Joep Kirchroa
Fotograaf: Peter Trompetter
LiLiLi 74
ISBN:  978-94-91561-17-7
Pries: 14,90
 
Peter Trompetter
 
Is jet loos? Is jet passeerd?
Dan is d’r Peter mit de camera d’rbij.
En wem ’t intresseert:
Die foto’s sjtunt óch in ’t bóch hei.
De sjunste bilder van ós sjtad,
d’r Trompetter hat die jemaad,
alles wat Kirchroa tse beie hat
is in dit bóch bijenee jebraad.
Óp ziene brommer broest heë flot
Van Sjevenet noa Sjpekhei en wieër,
Óch ’t tsentroem kunt nit tse kót,
En vier jenisse zier.
 
Heë sjteet ummer jereed
Went ’t um bilder va Kirchroa jeet!

 

 

Joep Kirchroa
 
’t Jruetste wèsjwief en auw sjóts,
dat bin iech, iech jef ’t tsouw,
Lieët urjens inne inne vóts,
Jewis dat iech jauw ee raimpje bouw.
 
Ing wiets, inne laach, doa jeet ’t um,
Inne jedanke uvver leëve en doeëd.
D’r Joep Kirchroa deë deet ’t drum
Um tse helpe in vräud en noeëd.
 
Iech sjton óp d’r zokkel, zien van al,
En jef doa dróp mie commentaar,
Inne hoof doavan is sjtomme kal,
Mar dat weëd uur wal jewaar.
 
Leës ’t hei, dit kunt d’rva,
Dit bóch is ee portret va Kirchroa, wa!

 

 

 

Peter Trompetter is dé stadsfotograaf van Kerkrade. Als er ergens iets gebeurt, dan is hij erbij. Heeft hij er geen foto van gemaakt, dan is het geen lokaal nieuws. Deze autodidact fotografeert al jarenlang het reilen en zeilen in onze gemeente en bracht in de loop der jaren al menig fotoboek uit van lokale of historische betekenis.
 
Joep is de naam van het standbeeld op de Markt in Kerkrade. Onder het pseudoniem Joep Kirchroa schrijft iemand elke dag een gedichtje of rijmpje op zijn Facebook-pagina en vele mensen volgen hem. Uiteraard in het bijna onbegrijpelijke Kerkraads. Speciaal voor dit boek maakte hij zijn werkstukjes over de meeste bezienswaardigheden van zijn stad, vertaald in het Nederlands en in het Engels.

 

 

Peter Trompetter is Kerkrade’s most prominent photographer. If there is something going on, he’ll be there and take pictures. If he didn’t show up, there wasn’t any news. This selfmade artist records in his work the life and times in this southern Dutch city. He published already some other books of local and historical importance.
Joep is the name of the statue on the Market Place of Kerkrade. Under the artist’s name Joep Kirchroa somebody writes a poem or rime on his Facebook account every day and he has many followers. Of course he writes in his almost incomprehensive native tongue, Kerkraads. Especially for this book he wrote about most of the places of interest of Kerkrade, translated into Dutch and English.
 

 

 
 
 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC