Home      Niet meer leverbaar      Politica aan de Maas
 

 

Titel: Politica aan de Maas
Dagboek van een Statenlid
Auteur: Mik Hamers
ISBN: 90-76043-58-2
Prijs: € 14,90
Met een inleiding van Govert Derix
 

Fragment
Mei 2002: waarin een politicus wordt vermoord, een collega overlijdt, een nieuwe Provinciewet op komst is, gewerkt wordt aan een nieuw verkiezingsprogramma en veel wordt nagedacht over emancipatie, dualisme en de veranderingen op het Limburgse platteland.

maandag 6 mei: Pim Fortuyn is vermoord. Er is een enorme klap toegediend aan ons gezapig Nederlands bestel. Een politicus is vermoord. We zitten er allen aangeslagen bij. Niemand komt op het idee om bijvoorbeeld een minuut stilte in acht te nemen om Pim Fortuyn te gedenken. Het is nog te vers. De aanslag op Pim was rond 18.00 uur en de fractievergadering start om 20.00 uur. Een onwezenlijke vergadering. We volgen de agenda. Een fractielid is afwezig en dat is net het fractielid waar Ben zaken mee wilde doen. Hij zit erbij of hij het liefst meteen naar huis wil gaan. We ronden de agenda af en zijn vroeg klaar. Ik krijg nog een veeg uit de pan omdat ik, zonder de fractievoorzitter in te lichten, een e-mail gestuurd heb aan de gouverneur.

maandag 13 mei: Er is weer een dode gevallen. Ab Harrewijn is overleden aan een hersenbloeding. Ab, 47 jaar oud, dominee en portefeuillehouder defensie van GL in de Tweede Kamer. Wat mij betreft een Bourgondiër, die met zorg en betrokkenheid de standpunten van GL met betrekking tot de inzet van het leger als vredeshandhaver mee gestalte gaf en vertolkte. Een hardwerkende volhouder als het ging om de armoedebestrijding in ons land. Ik zal hem missen om zijn goedmoedigheid, humor en betrokkenheid.
GL leden in Limburg worden persoonlijk bedreigd in deze dagen na de moord op Pim Fortuyn. Helma heeft een dergelijk dreigement per post ontvangen. Er ontstaat een discussie over hoe met deze bedreigingen om te gaan. Gelukkig heeft het in Limburg niet de proporties aangenomen die nu in de Randstad aan het licht komen. Uitlatingen van de voorzitter van de lijst Pim Fortuyn en het werk van de advocaten dreigen de sfeer in dit land grondig te verpesten en zetten mensen nog meer tegen elkaar op. Wij moeten daar in ieder geval niet aan meedoen. Besloten wordt dat persoonlijke bedreigingen altijd bij de politie worden aangegeven en dat de voorzitter van GL Limburg en de fractievoorzitter meteen op de hoogte worden gesteld. Voorts gaan we proberen, na de verkiezingen, een partijenbreed debat te voeren over dit fenomeen, waarbij in ieder geval twee dingen duidelijk moeten worden: "Wie kaatst, mag de bal verwachten" geldt ook voor Pim Fortuyn en het gaat niet aan individuele politici te bedreigen. Want zo doende wordt een sfeer van angst en geslotenheid gecreëerd waar Pim zelf zo tegen was. Dus contraproductief. Ik word zo moe van deze hectische sfeer; het blijft zaak afstand te nemen van de drukte van de dag en vanuit rust naar de ontwikkelingen te kijken.

 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC