Home      Andere boeken      Lang leve de dialecten
 

 

Redactie: Roeland van Hout & Ton van de Wijngaard:
Lang leve de dialecten
ISBN: 90-78407-11-5
Prijs: 12,50
 
Dit boek gaat over de taalpolitieke situatie in Nederland en is de bundeling van alle bijdragen van de conferentie Lang Leve de Dialecten die op 16 juni 2006 in de Statenzaal van de provincie Limburg werd gehouden. Het werd uitgebracht in samenwerking met het Bureau Streektaal Nederlands-Limburg.
 
De erkenning van het Limburgs als streektaal was een mijlpaal en een ijkpunt tegelijkertijd. Voor de strevers voor het behoud van het Limburgs was het een mijlpaal, voor het streektaalbeleid in Nederland een ijkpunt. Reden ook waarom alle streektaalfunctionarissen uit Nederland aan de conferentie deelnamen én enkele onafhankelijke deskundigen.
 
Inhoud
R. van Hout en T. van de Wijngaard
De taal van de regio. Heeft de streektaal een toekomst?
 
O. Wolfs
Streektaalbeleid in Limburg
 
W. van Gelder
Provinciale erkenning van het dialect als immateriële waarde
 
W. Luijendijk
Accent op het Brabants accent
 
J. Braun
Der 'Conseil Permanent de la Langue Luxembourgeoise'
 
K. Jaspaert en S. Kroon
Dialectbeleid: meer antwoorden dan vragen?
 
L. van Nistelrooij
Streektaal, grenzeloos veel mogelijkheden
 
Redactie
Verslag van de paneldiscussie
 
L. Heijenrath
Streektaalbeleid in Limburg anno 2006
 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC