Home      Niet meer leverbaar      Kaoleries en Neel LiLiLi 34
 

 

Titel: Kaoleries en Neel
Auteur: Wim Kuipers
Gedichter mit CD
ISBN: 90-76043-54-x
Pries: € 14,90
 
Fragment:
 
siefers waere wäörd
 
Waat ich leet, neet waat ich oetvroot vrit
mich laam 't wakkerduuster door
gezjwieges al die jaore det ich sjleep
en wiejer sjleep mien wäörd
det ze hakke zólle wie de heep.
 
Woor ich op de juuste waeg waal sjoons
dae toterend begós te leize, leep
nao neet versjtaon en kotjesdeep
wo sjtein gater maffe in d’n tied.
 
Ich leep en leep, kós mich mit name
nómmers landjwiezers neet,
wie ’t róndj en vals fanfaarde:
sjoesterswiever en sjmeedspaerd
loupe mit vazel veut euver de aerd.
Des klónk: krats dich los van woos te bös
den dien wäörd wórtele neet mie.
 
Vreug wit vandaag de moer.
Kräön kake euver doer en waat
WAAT WAAT noe nag mit mich mót
- me kan zich raad ligke dinke
wies de kop nao sjtreu geit klinke.

Ich heur sjtumme - waem waat -
wie vlege róndj de paerskop tirvele
ze róndj mich haer en patsj
vól in ’t gezich: alles alles kwatsj
dien doon zit in wied te wiej zek.
Krek: waem bujelt miene mein.

Moer raam deur mit loek.
Ich woor weer Winnetou lankoet gedoek
in kaaf en netele neet te zeen
aanderdaag bie de krottekoel.
Wäörd verroje mich. Ze krege moel.
 
Sjtiep mich noe en mörge
in d’n ummertied geer wäörd
die mich mie vader zejde
en hae baejde det ’t grei
bie mich neet op d’n helle valle zól.
 
Danke danke braaf gemeind
en waem waem kós weite doe waem
wie ’t hel mich d'n druim versjleet
al leet mennig jaor ein weuste sjaor zeen
- zaod det neet in beuk begrave blief krieg
bein en ingelt ouch op naordewindj.
 
Ich lik mich nao d'n daag te ruzele.
Nómmer veer en al waat kómme geit
is in sjtoof en dinkes veurgebakke –
kook van watersjpoes en wieje weit.
 
Tuufkes bleuj en jaomer sjnieje
veurbie - verlaore jaore wie de riejende
roes van Asaka. Waat pien deej die
pien wiel die van Soranus
bins vlegetied de kop kwiet wore.
Doe bleek bie de Jepkes goldj te score.
Boukoul baove drei medalies veur det lepke
zandj en dennekraom - pie mach hóngerd
kómme ze mich aangezoef
Poolse siefers Russe vas van handj
 
neuge teen
teen,
ich zeen de handj die riejerde
drei zeve ein drejde - doe veel wie aafgeheep
in de cel in de kaffee,
dröpke mitgenaome – handj die wee
nao de bel góng - neet duujde neet
inins neet van mich woor, wie ich van siefers
nao de wäörd wól en wiejer
waat me veule kós – tiete
zón ein dieke beurs –
duujde - ein dame deej

aop:

wit geer of hie örges eine Sanders woent?
 
Het sjreef achter baove ei gedich. 
 
Maerelinke sjtumme häör geveul.
Ich kniester wies de boek 't zeure leut.
Wie me heurt det wied teveure
moders rótte kiendjes sjpeure
kan ich gescand ze volge
 
door mie lief
 
die wäörd
 
liek - breef – ich gedaon

Wim Kuipers
 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC