Home      TIC Boeken      In den beginne
 

 

Titel: In den beginne
Ondertitel: Over de toekomst van beschaving
Auteurs: Léon Frissen en Govert Derix
ISBN: 978-90-78407-86-7
Prijs: 17,50 
 
Boek bestellen?
Kijk op
www.ticshop.nl
onder Nederlandse boeken/andere boeken
 
Het boek bevat beschouwingen, interviews en filosofische bespiegelingen over de toekomst van de beschaving. Er is met veel mensen uit de financiële, economische en politieke wereld gesproken over het thema. Job Cohen, René Van der Linden, Paul Schnabel, Wim van de Donk, Paul Frissen, Peter Elverding, Piet van Schijndel, Ton en Ronald Goedmakers en Steve Stevaert hebben als gesprekspartners deelgenomen.

 

De tegenstelling tussen Angelsaksisch en Rijnlands model is het cruciale spanningsveld van onze tijd. Vanuit die overtuiging maken de schrijvers een onderzoeksreis naar de bronnen van een ‘wijze samenleving’. In dialoog met de genoemde deelnemers ontstaat een visie op beschaving als georganiseerde betrokkenheid op basis van universele waarden. Hoe kunnen we die waarden zodanig mobiliseren dat onze tijd over zijn schaduw kan springen? De gesprekken zijn een ‘Fundgrube’ van ervaringen, oplossingsrichtingen en ideeën.
In den beginne breekt een lans voor een nieuw perspectiefrijk verhaal dat op de agenda mag staan van alle organisaties, opleidingen, bedrijven en individuen die onze toekomst met optimistische bezorgdheid tegemoet zien.
 
Over de auteurs:
Léon Frissen was Commissaris van de Koningin/Gouverneur in de provincie Limburg tot 1oktober 2011 en is o.m. lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en lid van het Europese Comité van de Regio’s. Voorheen was hij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, voorzitter van het bestuur van de Euregio Maas-Rijn en burgemeester van de gemeenten Arcen en Velden, en Horst aan de Maas. Samen met Govert Derix publiceerde hij in 2010 Eurosofie, pleidooi voor een Europa van de Euregio’s.

 

Govert Derix is filosoof, adviseur en schrijver van boeken over nieuwe manieren van werken, architectuur, gebiedsontwikkeling, zorg en cultuurfilosofie. Hij publiceerde onder meer het managementboek The Vision Web, de bundel Holofaust en de (anti)roman De wereldomwandelaar. Hij is columnist van Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad en huisfilosoof en essayist van het opinieblad Zuid.
 

 

 
 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC