Home      LiLiLi Beuk      Hennes, d'r Mennes LiLiLi 60
 

 

Auteur: Hens van de Weijer
Omslagtekening: Hélène Sturtz
ISBN: 978-90-78407-27-0
Prijs: € 19,90
MET CD!
 
Boek bestellen?
Kijk op
www.ticshop.nl
Onder Limburgse boeken/LiLiLi-beuk
 

Weë hat nog noeëts van ‘D’r Konzoel van Roda’ jehoeëd? Weë hat ‘Vräu diech nit óp ónjelade aier’ nog noeëts hure vuurdrage óp inne dialekoavand of vuur d’r radio?

Hoemoar en ’t leëve van jiddere daag, dat woare de thema’s van d’r Hens van de Weijer. Wie sjlim en sjwoar inne miensj ’t kan han, doa vilt ummer nog jet tse laache.

Zoeng tswantsieg joar lank hat d’r Hennes d’r Mennes de pen jebroechd um zieng anmerkoenge uvver d’r jank van zaache tse notere en vöal is droes kómme woa d’r durchsjnitlieje miensj ziech in kan vinge.

Mit fiejoere wie die van de familieë Büllemans, de famielieë Sjlauberjer, de vrauw Knóttermans, d’r Friets Friekelmans en de famielieë Sjtuutmanshoeze wós heë ummer zieng eje toeën en wiets tse bringe en óngertusje merket jidderinne dat hinger al die Hariets, Hainies, Frans-Jozeffe en Niekkelaats ummer d’r Hens van de Weijer zoos.

Weë van jesjmakvol plat hult, weë van Kirchroa en Sjpekhei wil leëze, kan de jesjiechtens van d’r Hens van de Weijer nit losse legke.

MIT CD, woabij d'r Hens van de Weijer alles zelver vertselt.

 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC