Home      Andere boeken      Een eeuw lang Limburgs
 

 

Titel: Een eeuw lang Limburgs
Redactie: Joep Kruijsen
ISBN: 90-78407-06-9
Prijs: € 19,90
 
In 1914 werd in Limburg een grote taalenquête gehouden. De taalkundigen van de universiteit Nijmegen Schrijnen en Van Ginneken namen daarvoor het initiatief, inspecteur Verbeeten hielp mee in de organisatie. Vandaar dat deze enquête de SGV is gaan heten. Deze enquête vormde de basis voor o.a. het Woordenboek van de Limburgse Dialecten.

In dit boek komen de betrokkenen en de enquête zelf uitvoerig aan de orde. In het kader van het 80-jarig bestaan van de vereniging Veldeke hebben dialectologen in een 8-tal artikelen verschillende kanten van de enquête belicht. Op verzoek van de winnaar van de Hendrik van Veldeke-pries van het SNS-cultuurfonds, prof dr Weijnen, werd dit boek samengesteld.

De redactie was van Joep Kruijsen, maar dialectologen en dialectkenners schreven de artikelen: Ton van de Wijngaard, Pierre Bakkes, Herman Crompvoets, Roeland van Hout, A.H. Hagen, Jos Swanenberg en Joep Kruijsen.

Bij het boek is een CD-rom gevoegd, waarop alle gegevens van de originele enquête alfabetisch en per plaats zijn opgenomen.

Dit boek is uitgebracht samen met vereniging Veldeke Limburg.

 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC